NaujaARveiklą vykdžiusi įmonė, Visa Lietuva, 300 €
+37052335050

Veiksmas:
Siūlo
Paslaugų tipas:
NaujaARveiklą vykdžiusi įmonė
Miestas:
Visa Lietuva
Kaina:
300 €

Aprašymas

PARDUODAMA NAUJA PILNAI ĮSTEIGTA ARBA VEIKLĄ VYKDŽIUSI ĮMONĖ Per vieną darbo dieną Jūs galite įsigyti naujai įsteigtą ar jau veiklą vykdžiusią senesnę (IĮ, UAB, MB, ŽŪB, VŠĮ, Asociacijos, Kooperatyvai) įmonę registruotą Vilniaus arba Alytaus vietovėse: • be įsipareigojimų, • registruotą komercinėse patalpose, įskaitant nemokamą korespondencijos tvarkymo paslaugą, • galinčią užsiimti visomis leistinomis veiklomis, • su suformuotu įstatiniu kapitalu, • pilnai paruoštą darbui, su registracijos dokumentais, antspaudu, sąskaita banke ir kt. TAIP PAT PARDUODAMA: • Atestuota statybinė įmonė; • Licencijuota transporto įmonė; • Kaimo vietovėje registruota, ES paramai gauti tinkama bendrovė. TAIP PAT TEIKIAME ŠIAS PASLAUGAS: • Buhalterinė apskaita; • MB,UAB, IĮ, ŽŪB ir kt. naujos įmonės steigimas; • MB,UAB, IĮ, ŽŪB ir kt. įmonės pirkimas; • Įmonės dokumentų rengimas, pertvarkymas (įstatų, akcininko, direktoriaus keitimo); • Registracijos adreso suteikimas + Virtualus biuras; • Migracijos dokumentų rengimas, derinimas su atitinkamos institucijomis; • Transporto įmonių licencijavimas; • Statybinių įmonių atestavimas. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: Tel.: +370 5 2335050 Tel.: +370 600 20027 info@finita.lt www.finita.lt Skype finita-baltic FINITA – Verslas lengvai! ??????? ??????????? ? ??????? ?????? ???????? ??? ?? ?????? ?????????? ??????? ????????? ??? ??? ?????????? ? ??????? ???????? (IĮ, UAB, MB, ŽŪB, VŠĮ, ??????????, ???????????) ????????: • ??? ????????????; • ???????????????? ? ???????????? ??????????, ? ??? ????? ?????????? ?????? ????????? ???????????????, • ????????? ??????????? ?? ???? ??????????? ????? ????????????; • ????????? ??????????? ? ?????? ? ???????????????? ???????????, ???????, ?????????? ?????? ? ?. ?? ????? ???????: • ????????????????? ???????????? ????????; • ??????????????? ???????????? ????????; • ? ???????? ????????? ?????????? ???????? ????? ????? ?? ????????? ??. ?? ????????????? ????????? ??????: • MB, UAB, IĮ, ŽŪB ? ??????. ???????? ????? ????????; • MB, UAB, IĮ, ŽŪB ? ??????. ??????? ???????????; • ??????????, ????????????? ?????????? ???????? (????????? ??????, ?????????, ?????????); • ??????????????? ????? + ??????????? ????; • ?????????? ???????????? ??????????, ??????????? ? ???????????????? ????????????; • ?????????????; • ?????????????? ???????????? ????????; • ???????????? ???????????? ????????. ?? ?????????????? ??????????? ???????????: Tel.: +370 5 2335050 Tel.: +370 600 20027 info@finita.lt www.finita.lt Skype finita-baltic SELL NEW FULL ESTABLISHMENTS AND OPERATING ENTERPRISES Within one working day, you can acquire the following company (IĮ, UAB, MB, ŽŪB, VŠĮ, Asociacija, Kooperatyvai) who have been newly established or have already performed their activities: • without obligation, • registered in commercial premises, including a free correspondence handling service, • able to engage in all permitted activities; • fully prepared for work, with registration documents, stamp, bank account, etc. WE ALSO SELL: • Certified construction companies; • Licensed transport companies; • In rural areas, eligible companies are eligible for EU support; YOU ARE PROVIDING THIS SERVICES: • MB, UAB, IĮ, ŽŪB and others. establishment of new companies; • MB, UAB, IĮ, ŽŪB and others. the purchase of enterprises; • Preparation, reorganization of company documents (amendment of the articles of association, shareholder, director); • Registration address + virtual office; • preparation of migration documents, coordination with relevant institutions; • Accounting; • Licensing of transport companies; • Certification of construction companies. For more information, please contact: Phone no.: +37052335050 Phone no.: +37060020027 info@finita.lt www.finita.lt

Nuotraukos